Polityka prywatności

Polityka prywatności bloga galeriapapieru.blogspot.com/

 1. Słowniczek
Dla potrzeb niniejszej polityki prywatności, definiuje się następujące pojęcia
 1. Polityka – niniejsza polityka prywatności,
 2. Autor – Paweł Niemyjski, email: galeriapapieru.info@gmail.com,
 3. Blog – blog dostępny pod adresem http://galeriapapieru.blogspot.com/,
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Bloga.
 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
 1. Korzystanie z Bloga przez Użytkownika oznacza akceptację Polityki.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Korzystanie z funkcji Bloga, takich jak publikacja komentarzy, wymaga podania danych osobowych przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe podane przez Użytkownika są wykorzystywane do jego identyfikacji w kontakcie z Autorem oraz innymi Użytkownikami.
 1. Warunki techniczne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
 1. Blog gromadzi informacje zawarte w logach systemowych. Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych.
 2. Blog stosuje mechanizm „cookies”, tj. plików tekstowych zawierających konfigurację Bloga. Cookies nie zawierają danych osobowych i służą prawidłowemu funkcjonowaniu Bloga. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja oraz nieusuwanie z dysku komputera, służącego do korzystania z Bloga.
 3. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian ustawień Cookies lub usunąć je w całości. Usunięcie cookies w całości może spowodować utrudnienia w działaniu Bloga.
 4. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników po stronie Autora obejmuje: mechanizmy platformy blogerskiej Blogger, zabezpieczenie dostępu do konta Autora na platformie hasłem, zabezpieczenie dostępu do komputera, służącego obsłudze Bloga hasłem, ochronę antywirusową komputera, służącego obsłudze Bloga.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik ma możliwość wglądu, edycji i usunięcia swoich danych poprzez samodzielne zarządzanie subskrypcją do danego wpisu na Blogu oraz usuwanie swoich komentarzy; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego/
 2. Polityka może w każdej chwili ulec zmianie. Nowa wersja Polityki obowiązuje Użytkowników od dnia jej publikacji na Blogu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz