wtorek, 9 października 2012

Mikołajowo

Pozostaję przy Mikołajowych klimatach i przy papierach "Świerszcz za kominem". Dzisiejsza kartka powstała z papierów "Świerszcz za kominem" nr 1, nr 3, nr 4, a główne miejsce zajmuje obrazek z Mikołajem, użyłam również papieru "Cudowne Lata" nr 1.

I stay at Santa climates and the papers "The Cricket on the Hearth". Today's card was created with papers "The Cricket on the Hearth"  no 1, no 3, no 4, and the main place takes Santa Claus picture, I also used the paper "The Wonder Years" No. 1.6 komentarzy: